เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา นำทีมประชาชนจิตอาสาเพื่อช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะมูลฝอย บริเวณสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 หอป


วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองเก่า นำโดยนายกชัยทัต ชัยสิทธิ์ ได้นำจิตอาสาเพื่อช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมทำความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะมูลฝอย บริเวณหอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี หลังจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกบินทร์บุรีและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรีให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้ว

2024-06-27
2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05