เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองเก่าลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขังในชุมชน


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า มอบหมายให้ ร.ต.ท. กิตติ สงวนทรัพย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี นายเกรียงศักดิ์ งามนิลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเมืองเก่า ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหาของชุมชน เกี่ยวกับการวางท่อระบายน้ำและการทำรางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชนบ้านหนองกุลา

2024-06-27
2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05