เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองเก่าฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า และสำนักงานคุมประพฤติอำเภอกบินทร์บุรี


เทศบาลตำบลเมืองเก่า ลงพื้นที่ควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลเมืองเก่า ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค บริเวณบ้านพักอาศัยของผู้ป่วยและบ้านใกล้เคียง ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง การตรวจหาเชื้อ และการปฏิบัติตามมาตรการในขณะที่กักตัว และได้พ่นยาฆ่าเชื้อให้กับสำนักงานคุมประพฤติอำเภอกบินทร์บุรีเพื่อสร้างความมั่นใจในการป้องกันโรคให้กับประชาชนที่มารับบริการ

“ชาวกบินทร์ร่วมใจ ต้านภัยโควิด - 19”

ด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า

2024-06-27
2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05