เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเกา นำทีมประชาชนจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านการรักษาความสะอาด เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโร


เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลเมืองเก่า นำโดยนายกชัยทัต ชัยสิทธิ์ ดำเนินการจัดประชุมจิตอาสาช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อเตรียมการช่วยเหลือด้านการรักษาความสะอาด เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ได้นำจิตอาสาเพื่อช่วยปฏิบัติงานฉีดวัคซีนโควิด-19 ร่วมทำความสะอาดพื้นที่และเก็บขยะมูลฝอย บริเวณหอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี หลังจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกบินทร์บุรีและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอกบินทร์บุรีให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้ว

2024-06-27
2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05