เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ประธานสภา รองประธานสภาพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และบริษัทอีซูซุบูรพา กบินทร์บุรี ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไ


วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายธนานันต์ เชื้อสงฆ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า นายสาคร พวงชอุ่ม ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า นายณรงค์ นนบุญ รองประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่าพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองเก่า และบริษัทอีซูซุบูรพา กบินทร์บุรี ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คนเมืองเก่าไม่ทิ้งกัน

ชาวกบินทร์ร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19

2024-06-27
2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05