เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
 


นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า ตามโครงการทอผ้าภูมิปัญญาปราจีนบุรี


วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายชัยทัต ชัยสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า ตามโครงการทอผ้าภูมิปัญญาปราจีนบุรี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองเก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้คนไทยทั่วประเทศใส่ผ้าที่ทอจากกลุ่มอาชีพ กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP เกี่ยวกับการทอผ้า จำนวน 40 คน

2024-06-27
2024-06-12
2024-04-13
2024-04-11
2024-04-05
2024-04-03
2024-03-26
2024-03-18
2024-03-06
2024-03-05