เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของเทศบาลตำบลเมืองเก่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว :