เทศบาลตำบลเมืองเก่า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 


คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำส่วนการงานและประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองเก่า

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ :
คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำส่วนการงานและประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองเก่า
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว :